Now showing items 1-1 of 1

  • Učební text pro výuku odborného předmětu 

   Author: Zdeněk Vrána; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Kovaříková Miroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Podstatou bakalářské práce je didakticky zpracovat zdobné techniky nábytku, definovat rozdíly v opravě historických kusů za pomoci starých technik a výrobě replik pomocí moderních (mechanických) nástrojů a nářadí, kde se ...