Now showing items 1-1 of 1

  • Spokojenost a výkonnost extrovertních a introvertních zaměstnanců na pracovišti typu open space 

   Author: Vacová Michaela; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-10)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na vzájemnou provázanost spokojenosti, vý-konnosti a osobnostního typu zaměstnanců na tzv. open-space pracovišti ve spo-lečnosti Hays Czech Republic s. r. o. Cílem této práce je porozumět ...