Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba úloh pro laboratorní cvičení 

   Author: Neusser Zdeněk; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Nečas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Práce se zabývá návrhem laboratorních úloh pro výuku mechaniky na střední škole. Součástí práce je vytvoření didaktických materiálů pro žáky a didaktických listů pro učitele pro tato laboratorní cvičení.