Now showing items 1-1 of 1

  • Mobbing a jeho vliv na člověka 

   Author: Limberská Petra; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato práce pojednává o tématu vlivu mobbingu na člověka. V teoretické části se zabývám základními formami šikany na pracovišti a její problematikou z trochu jiného úhlu pohledu. V praktické části se snažím více přiblížit ...