Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv systému odměňování na motivaci zaměstnanců v konkrétním podniku 

   Author: Lelková Eliška; Supervisor: Tureckiová Michaela; Opponent: Šnýdrová Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
   Tato práce zkoumá vliv systému odměňování na motivaci zaměstnanců ve společnosti PRAGUE BOATS s. r. o. V úvodní části jsou popsány motivační teorie, tvorba systému odměňování, pobídkové formy mzdy a vzájemný vztah mezi ...