Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace školního prostředí ve vazbě na školní hygienu 

   Author: Kamila Kuntová; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací školního prostředí na vybrané škole. V úvodní části práce jsou popsány pojmy týkající se školní hygieny a legislativy. Dále se práce zabývá hygienickými požadavky na stavbu a ...