Now showing items 1-1 of 1

  • Učební text pro výuku odborného předmětu 

   Author: Sébastien Lán; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Kalivodová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Předmětem bakalářské práce je tvorba učebního textu pro odborný předmět. Teore-tická část práce je zaměřena na obecné požadavky a východiska tvorby učebního textu. V rámci praktické části práce byl v souladu s teoretickými ...