Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv pandemie Covid-19 na vzdělávání 

   Author: Jana Pleskačová; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá dopadem pandemie COVID-19 na vzdělávání v České republice, především na práci učitelů v oblasti využití digitálních technologií. Teoretická část seznamuje s využitím digitálních technologií ve ...