Now showing items 1-1 of 1

  • Řešení záškoláctví na základních školách na Rychnovsku 

   Author: Jana Šulcová; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na záškoláctví jako rizikové chování ve školním prostředí. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny obecné pojmy související s danou problematikou, ...