Now showing items 1-1 of 1

  • Rozvoj kompetencí učitelů odborných předmětů na SOŠ 

   Author: Jan Valeček; Supervisor: Veteška Jaroslav; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou učitelů odborných předmětů při jejich rozvoji a tvorbě kompetencí, včetně požadavků, které jako vzdělavatele ve formální sféře výuky na středních školách musí splnit. V teoretické ...