Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza systému vzdělávání zaměstnanců ve společnosti eDO Finance, a.s. 

   Author: Jan Cihlář; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   V této bakalářské práci nazvané Analýza systému vzdělávání ve společnosti eDO finance, a.s. se teoretická část věnujeme vysvětlení pojmů, které s tématem úzce souvisejí. Jedná se o lidské zdroje, učení se, vzdělávání a ...