Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení investičního projektu Jagellonská 11 

   Author: Fišer Daniel; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Cílem této bakalářské práce je hodnocení investičního projektu Jagellonská 11. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, poznatky z oblasti plánování a rozhodování o investičních projektech a popsány metody hodnocení ...