Now showing items 1-2 of 2

  • Rozbor firemní kultury ve společnosti Kapsch Telematic Services s.r.o. 

   Author: Rajčincová Nela; Supervisor: Šnýdrová Markéta; Opponent: Feliciani Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-01)
   Tato bakalářská práce shrnuje teoretické poznatky vybraných autorů o firemní kultuře a rozebírá firemní kulturu ve společnosti Kapsch Telematic Services s.r.o. Teoretická část se zaměřuje na teoretické poznatky z oblasti ...
  • Vliv firemní kultury na motivaci zaměstnanců 

   Author: Coubalová Kateřina; Supervisor: Montag Petr; Opponent: Feliciani Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-04)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou firemní kultury a jejím vlivem na motivaci zaměstnanců. V teoretické části bakalářské práce dochází k vymezení základních pojmů, které jsou následně využívány v navazující empirické ...