Now showing items 1-1 of 1

  • Podvádění studentů střední/vysoké školy 

   Author: Aneta Závodná; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Bakalářská práce se věnuje studentskému podvádění na českých vysokých školách. Cí-lem práce je stanovit četnost výskytu studentského podvádění, zjistit, jaké jsou nejčas-tější důvody studentů k podvádění, jaká forma podvádění ...