Now showing items 1-1 of 1

  • Pracovní stres a syndrom vyhoření manažerů v organizaci 

   Author: Anastasiya Kokoshitskaya; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato bakalářská práce je věnována problematice pracovního stresu a syndromu vyhoření u manažerů. Práce je teoreticko – empirického typu a je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřená na vymezení pojmů a konkretizaci ...