Now showing items 1-13 of 13

  • ; 

   Author: Mrkvičková Veronika; Supervisor: Adamová Lenka; Opponent: Kalinová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Analýza a motivace kupního chování spotřebitelů do 30 let při nákupu českých potravin v Praze 

   Author: Najmanová Tereza; Supervisor: Adamová Lenka; Opponent: Petrboková Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Interpersonální komunikace ve vztahu k profesnímu růstu 

   Author: Ulmannová Silvie; Supervisor: Adamová Lenka; Opponent: Hesterini Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-13)
   Práce se zabývá rolí interpersonální komunikace v rámci řízení podniku. Na vzorku středního podniku se autor pomocí dotazníkového šetření snaží zjistit, jaká je úroveň komunikačních dovedností vedoucích pracovníků a jaký ...
  • Komunikace v podniku a její vliv na pracovní vztahy 

   Author: Plachá Lenka; Supervisor: Adamová Lenka; Opponent: Šafránková Jana Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Motivace a stabilizace zaměstnanců 

   Author: Ledecký Jakub; Supervisor: Adamová Lenka; Opponent: Poláčková Šolcová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Motivace k pracovnímu výkonu 

   Author: Raskina Margarita; Supervisor: Adamová Lenka; Opponent: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Bakalářská práce se zabývá tématem Motivace k pracovnímu výkonu. Hlavním záměrem této bakalářské práce je zjistit současnou úroveň motivace v podniku a doporučit případné vylepšení. Ve svojí bakalářské práci zkoumám zavedený ...
  • Motivace- vedení zaměstnanců v organizaci 

   Author: Zrůstová Daniela; Supervisor: Adamová Lenka; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-13)
   V bakalářské práci "Motivace - vedení zaměstnanců v organizaci" se zabývám problematikou jednoho z nejdůležitějších cílů zaměstnavatelů, nadřízených i manažerů, a to motivováním svých zaměstnanců tak, aby byli v práci ...
  • Poruchy v interpersonální komunikaci na pracovišti 

   Author: Jirková Pavlína; Supervisor: Adamová Lenka; Opponent: Poláčková Šolcová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Problémové situace v mezilidských vztazích na pracovišti 

   Author: Bukovčanová Denisa; Supervisor: Adamová Lenka; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Problémy zaměstnávání a personálního rozvoje žen 

   Author: Michal Michal; Supervisor: Adamová Lenka; Opponent: Šarkady Vilém
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Souvislost vize a motivace pracovníků 

   Author: Věžník Jiří; Supervisor: Adamová Lenka; Opponent: Glogar Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Vliv motivačních stimulů na cílové chování manažera 

   Author: Fiedlerová Barbora; Supervisor: Adamová Lenka; Opponent: Horáková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem 

   Author: Petránková Lucie; Supervisor: Adamová Lenka; Opponent: Hofman Svatopluk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)