Now showing items 1-1 of 1

  • Revize strategie odměňování ve finanční instituci 

   Author: Zuzana Hübnerová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Zemanová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá strategií odměňování ve finanční instituci ABC. Cílem práce bylo provést její revizi a navrhnout řešení možných problémů. K vyhodnocení bylo využito dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo ...