Now showing items 1-1 of 1

  • Vybraná kybernetická rizika a jejich předcházení 

   Author: Zajíc Radek; Supervisor: Kukliš Igor; Opponent: Cejthamr Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Práce spadá do oblasti řízení rizik, popisuje řízení rizik obecně a ve vztahu ke kybernetickým rizikům. Zabývá se analýzou vybraných kybernetických rizik, jejich popisem a vysvětlením možných příčin. Poskytuje přehled ...