Now showing items 1-4 of 4

  • Implementace agilních metod řízení projektu IFRS9 s využitím metodiky PRINCE2 

   Author: Kyusová Michaela; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Zárubová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem této diplomové práce je analyzovat fungování systému řízení projektu IFRS9 ve společnosti Česká spořitelna a.s. a následně navrhnout prospěšná agilní řešení a změny dle metodiky PRINCE2. Práce je rozdělena na teoretickou ...
  • Inovativní kritické myšlení pro (nejen) manažerské rozhodování 21.století - minimalizace rozhodovací paralýzy pomocí věd. studií 

   Author: Kristýna Nedvědová; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Zárubová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Diplomová práce pracuje s transdisciplinárním přístupem vysvětlení paradigmatu kritického myšlení v kontextu 21. století. Pro vytvoření teoretické základny byla použita paradigmata rozhodování, rozhodovací paralýzy a ...
  • Metody a nástroje na podporu kreativity 

   Author: Kristina Šturmová; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Zárubová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Diplomová práce se zabývá zhodnocením a implementací technik na podporu tvořivosti v konkrétní společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny termíny jako tvořivost, kroky kreativního procesu a faktory ovlivňující kreativitu. ...
  • Použití agilních metodik SCRUM a Kanban při vývoji mobilní aplikace 

   Author: Klára Vojtová; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Zárubová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá zefektivněním vývoje mobilní aplikace za použití kombinace agilních metodik SCRUM a Kanban. Teoretická část obsahuje dvě hlavní kapitoly, které se zabývají pojmy projekt a projektové řízení ...