Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení projektu zdrojových stanic technických plynů 

   Author: Lucia Malíková; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Ostrožlík Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Diplomová práca sa zaoberá problematikou projektového riadenia. Predmetom práce je analýza projektu zdrojových staníc technických plynov acetylénu, hélia, kyslíka, dusíka, N2+H2 a potrubných rozvodov, ktorého zhotoviteľom ...