Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti rozvoje turismu na příkladu turistické oblasti Frýdlantsko 

   Author: Karolina Šebánková; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Plzáková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Cílem diplomové práce je na základě průzkumu a poznání turistické oblasti zanalyzovat silné a slabé stránky destinace a následně navrhnout možnosti pro další její rozvoj. Poznání oblasti bude probíhat skrz případovou studii, ...