Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace procesu fyzické distribuce vybrané obchodní společnosti 

   Author: Kalivoda Tomáš; Supervisor: Kačín Radovan; Opponent: Švecová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tématem této diplomové práce je optimalizace procesu balení chlazeného zboží v německém online supermarketu. V teoretické části jsou představeny zásadní teze spojené s postupy a přínosy zavedení Lean managementu a metodiky ...