Now showing items 1-5 of 5

  • Aktivní zákazník: Jak může vhodně motivovaný uživatel pomoci ušetřit 

   Author: Baláž Vladimír; Supervisor: Kačín Radovan; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Diplomová práce se zabývá tématem gamifikace s propojením na relevantní poznatky z oborů psychologie a interakčního designu. Cílem této práce je navrhnout a připravit řešení pomocí gamifikace pro českou firmu v oblasti ...
  • Health check týmu v průběhu agilní transformace 

   Author: Jana Kalenská; Supervisor: Kačín Radovan; Opponent: Kučerová Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Diplomová práce se zabývá Health Check modelem týmu v průběhu agilní transformace, který umožňuje zobrazit zdraví týmu pomocí měřených oblastí na úrovni členů týmu. Health Check pomáhá týmu posoudit současnou situaci týmu, ...
  • Návrh štandardov vývoja softvéru pre konkrétny vývojový tím 

   Author: Samuel Valek; Supervisor: Kačín Radovan; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Diplomová práca rieši neštandardnú situáciu konkrétneho softvérového vývojového tímu, ktorý je zložený len z vývojárov na polovičný úväzok. Cieľom práce je navrhnúť plán pre zavedenie a zaviesť opatrenia potrebné pre ...
  • Optimalizace procesu fyzické distribuce vybrané obchodní společnosti 

   Author: Kalivoda Tomáš; Supervisor: Kačín Radovan; Opponent: Švecová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tématem této diplomové práce je optimalizace procesu balení chlazeného zboží v německém online supermarketu. V teoretické části jsou představeny zásadní teze spojené s postupy a přínosy zavedení Lean managementu a metodiky ...
  • Zavedení agilní metody (Scrumu) ve výzkumném a vývojovém týmu společnosti zabývající se vývojem zdravotnických prostředků 

   Author: Nikola Koretzová; Supervisor: Vašek Jan; Opponent: Kačín Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Agilní metody řízení projektů jsou mezi firmami stále oblíběnejší a čím dál častěji se uvádějí do praxe. Jednou z nejrozšířenějších metodik je Scrum, který se z IT odvětví, kde vznikl, stále rozšiřuje i do jiných oblastí. ...