Now showing items 1-1 of 1

  • Získání konkurenční výhody pomocí inovace produktu online startupové služby 

   Author: Jan Zábrodský; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Práce se zabývá popisem tvorby hodnotové nabídky online startupové služby a stanovením plánu inovace produktu a vývoje služby. Také je analyzováno konkurenční prostředí a okolí společnosti. Práce vymezuje základní teoretické ...