Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti využití bývalého průmyslového areálu pro rozvoj podnikání 

   Author: David Čermák; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Hlavním cílem diplomové práce je navržení a vyhodnocení několika variant budoucího využití prostorů v bývalém průmyslovém areálu. Součástí teoretické části je úvod do problematiky brownfieldů a jejich možná kategorizace. ...