Now showing items 1-9 of 9

  • Implementace a reorganizace systému řízení jakosti ve společnosti TAKENAKA Europe GmbH 

   Author: Kovaříková Pavlína; Supervisor: Berka Vilém; Opponent: Dědina Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Lean provoz ve vybraném podniku 

   Author: Holub Slavomír; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Dědina Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-11)
  • Management zadávaní dopravních staveb v ČR 

   Author: Greslová Lenka; Supervisor: Kukliš Igor; Opponent: Dědina Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Práce se zabývá analýzou řízení a zadávání dopravních staveb v ČR, včetně omezení vyplývajících z platné legislativy. Představuje nejdůležitější manažerské metody, které lze uplatnit ve veřejné sféře, a uceleně popisuje ...
  • Mezinárodní obchodní bilance dřevařského sektoru mezi ČR a Itálií 

   Author: Suchánek Jiří; Supervisor: Čermáková Daniela; Opponent: Dědina Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Podnikatelský projekt na založení soukromé kliniky nenádorové radioterapie 

   Author: Kafan Jakub; Supervisor: Mackenzie Iveta; Opponent: Dědina Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-13)
   Práce se věnuje problematice tvorby podnikatelského plánu. Popisuje založení soukromého zdravotnického pracoviště nenádorové radioterapie. Významná část teoretického úvodu popisuje formální náležitosti podnikatelského ...
  • Vliv životního cyklu na organizační architekturu 

   Author: Skřivánková Alena; Supervisor: Malý Milan; Opponent: Dědina Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Využití metodiky SCRUM ve vývojových týmech 

   Author: Popelák Martin; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Dědina Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-07)
   Tato práce se věnuje popisu a rozdělení agilních metodik používaných pro vývoj softwaru. Práce popisuje jejich historii a srovnání s tradičními metodikami, někdy označovanými jako rigorózní. Největší část teoretické části ...
  • Zavedení systému managementu kvality dle normy ISO 9001 v organizaci zaměřené na poskytování inženýrských služeb v oblasti jaderné energetiky 

   Author: Bartejsová Eva; Supervisor: Kukliš Igor; Opponent: Dědina Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Změna firemní kultury a její vliv na efektivnost podniku 

   Author: Bartlová Zuzana; Supervisor: Cejthamr Václav; Opponent: Dědina Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)