Now showing items 1-2 of 2

  • Finanční analýza podniku Knauf Praha, spol. s r.o. 

   Author: Havlíková Markéta; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Charvátová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-04-28)
   Cílem diplomové práce je posoudit a zanalyzovat finanční zdraví podniku Knauf Praha spol. s r. o. Práce je rozdělena na teoretická východiska a část analytickou. V teoretické části je vymezen význam finanční analýzy, včetně ...
  • Hodnocení investičního projektu podniku 

   Author: Falkiewicz Darek; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Charvátová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-29)
   Cílem této diplomové práce je vyhodnotit vhodný investiční záměr pro rozvoj společnosti X v souladu s provedenými analýzami. V teoretické části je popsána strategická analýza a definováno okolí podniku. Následně je zde ...