Now showing items 1-8 of 8

  • Hodnocení efektivnosti interní komunikace 

   Author: Michalko Martin; Supervisor: Barták Jan; Opponent: Cejthamr Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Metody přesvědčování a argumentace 

   Author: Gašpar Lukáš; Supervisor: Barták Jan; Opponent: Surynek Alois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Motivační programy a jejich využití v organizaci 

   Author: Korec Jiří; Supervisor: Barták Jan; Opponent: Surynek Alois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Optimalizace systému odměňování ve firmě 

   Author: Kropelnický Radek; Supervisor: Barták Jan; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Osobnostní leadership 

   Author: Doubek Ladislav; Supervisor: Barták Jan; Opponent: Cejthamr Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Proces náboru a výběru zaměstnanců 

   Author: Davidová Sandra; Supervisor: Barták Jan; Opponent: Beroušek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Rozvíjení intelektuálního kapitálu v organizaci 

   Author: Hejkal Filip; Supervisor: Barták Jan; Opponent: Surynek Alois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Strategické řízení lidských zdrojů 

   Author: Štencel Dominik; Supervisor: Barták Jan; Opponent: Surynek Alois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)