Now showing items 1-1 of 1

  • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v organizaci 

   Author: Barbora Junková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá procesem vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve vybrané organizaci, která si nepřála být jmenována, a proto je pro účely této práce nazývána jako organizace XY. Práce je rozdělena na část ...