Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový mix konkrétního podniku 

   Author: Šlechta Adam; Supervisor: Johnová Radka; Opponent: Benešová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Předmětem bakalářské práce "Marketingový mix konkrétního podniku" je analýza a popis součastného marketingového mixu podniku Synthomer a. s. Teoretická část popisuje části marketingového mixu se zaměřením na model "4P" a ...