Now showing items 1-1 of 1

  • Získávání a výběr zaměstnanců v organizaci 

   Author: Ilonna Borovec; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Baštář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Bakalářská práce analyzuje problematiku získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Invelt s.r.o. První částí práce je část teoretická, která charakterizuje problematiku obecně, popisuje doporučené metody a postupy a ...