Now showing items 1-2 of 2

  • Influencer marketing dětské a kojenecké výživy společnosti Nestlé v prostředí Instagramu 

   Author: Nikola Korychová; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato diplomová práce pojednává o influencer marketingu a jeho využití jako marke-tingový nástroj. Cílem práce je analyzovat současný stav influencer marketingu di-vize dětské a kojenecké výživy společnosti Nestlé, vyhodnotit ...
  • Komunikační strategie podniku Kavárna pana Theodora 

   Author: Nikola Korychová; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Macháčková Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Cílem bakalářské práce na téma Komunikační strategie podniku Kavárna pana Theo-dora je na základě teoretických základů a specifikovaných analýz sestavit návrh komunikační strategie podniku, konkrétně Kavárny pana Theodora. ...