Now showing items 1-2 of 2

  • Komunikační strategie vybraného podniku 

   Author: Aneta Požárová; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Říhová Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá komunikační strategií pražské kavárny Club Café Tenis. Cílem práce je návrh nové komunikační strategie. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou s pomocí ...
  • Projektový plán výstavby vybraného objektu 

   Author: Aneta Požárová; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Diplomová práce se zaměřuje na projektové řízení. Cílem je vytvořit projektový plán, jehož předmětem je výstavba bytového domu skomerčními prostory v Praze. Závěrečná práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V první ...