Now showing items 1-1 of 1

    • Model VLIW procesoru 

      Author: Blaha Hynek; Supervisor: Kubátová Hana; Opponent: Šimková Marcela
      Tato diplomová práce obsahuje teoretický základ typologie procesorů, jejich vývoje a vlastostí s důrazem na procesory typu VLIW. Čtenář je seznámen s vývojovým prostředím Codasip, ve kterém je následně implementována mnou ...