Now showing items 1-1 of 1

  • Systematické porovnání zařízení TPX a TPX3 týkající se měření luminosity v jeskyni detektoru ATLAS 

   Author: Petr Fiedler; Supervisor: Sopczak André; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Tato práce se zabývá analýzou potřeb pro automatizovanou proceduru k určení měření luminosity ATLAS (CERN) pomocí zařízení TPX a TPX3. Práce se také zabývá návrhem a implementací softwaru, který čte TPX a TPX3 data, ...