Now showing items 1-13 of 13

  • Aplikace pro analýzu materiálu v automatizační stanici 

   Author: Lukáš Lojík; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Tato práce se zabývá problematikou složitosti různých typů materiálů dopravovaných ve speciálních aplikacích vibračních dopravníků v automatizačních linkách. Cílem práce je vytvořit aplikaci, která provede vyhodnocení ...
  • Aplikácia pre podporu výskumu biotopov rýb 

   Author: Lukáš Kozlík; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Vynikarová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Diplomová práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou lokálnej webovej aplikácie pre podporu a spravovanie dát výskumu biotopu rýb. Aplikácia by mala slúžit pre tím z Ústavu pre životné prostredie Karlovej Univerzity. ...
  • Backend skladového systému 

   Author: Pavel Kovář; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Matoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tato diplomová práce se zabývá kompletním vývojem nového backendu skladového systému. Nejprve se práce zabývá analýzou již existujících řešení, jenž zahrnuje analýzu současného řešení od společnosti Jagu s. r. o. a dalších ...
  • Frontend administrace e-shopu 

   Author: Iuliia Evseenko; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Malec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Cílem této práce je analýza stávající aplikace pro správu e-shopů, pochopení business domény a procesů. Dalším cílem je návrh low-fidelity prototypu a jeho následná konzultace se zaměstnanci e-shopů. Dále následuje ...
  • iOS aplikace bezpečného cestování 

   Author: Matyáš Procházka; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Glazar Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro bezpečné cestování. I v dnešní době stále dochází k mnoha rizikovým situacím a velká část lidí se necítí bezpečně při pohybu mimo domov. Práce se zaměřuje na ...
  • iPadOS / MacOS editor dlaždicových map a doplňků 

   Author: Jiří Lupač; Supervisor: Vaculík Přemysl; Opponent: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato diplomová práce popisuje softwarové procesy analýzy, návrhu a následného vývoje aplikace pro správu doplňků a dlaždicových map na platformě macOS. Aplikace je určena převážně pro vývojáře mobilních her či aplikací, ...
  • Návrh CRM systému pro ISP 

   Author: Lukáš Korel; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou informačního systému pro poskytovatele internetových služeb, který využívá bezdrátové technologie. Práce obsahuje analýzu požadavků správců sítě na systém. Na jejich základě jsou ...
  • Photographix - webová služba pro fotografy 

   Author: Marek Erben; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Malec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a částečnou implementací webové služby pro fotografy. Její přínos spočívá především v usnadnění procesu distribuce digitálních a tištěných fotografií zákazníkům. První ...
  • Simulace strategií spolupráce na oligopolistickém trhu coby pomůcka pro výuku ekonomických předmětů 

   Author: Martin Kluger; Supervisor: Vozárová Pavla; Opponent: Evan Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Cílem práce je představit problematiku spolupráce na oligopolistickém trhu a umožnit takovou spolupráci simulovat v rámci responzivní webové aplikace. Ta umožňuje uživateli otestovat své schopnosti proti počítačem řízenému ...
  • Systém pro agregaci a zobrazení dat o insolvenčních řízeních 

   Author: Pavel Tůma; Supervisor: Sušický Marek; Opponent: Dojčinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací systému pro agregaci statistických dat o insolvenčních řízeních v České republice. V úvodní části je popsán proces insolvenčního řízení a možnosti, jak o tomto procesu ...
  • Systém přepisu matričních knih formou crowd-sourcing 

   Author: Filip Nezbeda; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Borkovcová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Cílem této diplomové práce je analýza, návrh a proof-of-concept systému, který bude formou crowd-sourcing umožňovat zájemcům o genealogii přepisovat matriční knihy. Dalším cílem je pak rešerše již existujících řešení. ...
  • Využití chatbota pro komunikaci mezi akademickými a neakademickými subjekty 

   Author: Vladimír Vlk; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Louda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou využití chatbota pro komunikaci mezi akademickými a neakademickými subjekty. Cílem teoretické části práce je provést analýzu přínosů chatbota, jeho využití pro komunikaci mezi ...
  • Webová aplikace pro návrh modulární modelové železnice 

   Author: Martina Egrtová; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Špaček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Předmětem této diplomové práce je rozšířit stávající webovou aplikaci, která vychází z mé bakalářské práce. Jedná se o aplikaci, která umožňuje interaktivní grafický návrh rozložení kolejiště v rámci modulů pro modelovou ...