Now showing items 1-1 of 1

  • Administrační rozhraní pro projekt Věnná města českých královen 

   Author: Michal Martinek; Supervisor: Pauš Petr; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Tato práce je zaměřena na vývoj administračního rozhraní pro projekt Věnných měst českých královen. Součástí této práce je analýza funkčních a nefunkčních požadavků a případů užití. Tato práce se zaměřuje i na analýzu ...