Now showing items 1-1 of 1

  • Výuková aplikace pro CPM metodu 

   Author: Tomáš Doležálek; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Rydval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   V této diplomové práci se čtenář seznámí s jednou ze základních metod časové analýzy projektu a to s metodou kritické cesty. Pro pochopení této metody jsou v diplomové práci rozebrány potřebné základy teorie grafů, které ...