Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikácia pre podporu výskumu biotopov rýb 

   Author: Lukáš Kozlík; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Vynikarová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Diplomová práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou lokálnej webovej aplikácie pre podporu a spravovanie dát výskumu biotopu rýb. Aplikácia by mala slúžit pre tím z Ústavu pre životné prostredie Karlovej Univerzity. ...
  • Zajištění konsistence DEMO modelů na platformě OpenPonk 

   Author: Jakub Nováček; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Skotnica Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Tato diplomová práce je zaměřena na sestavování UML profilů realizujících DEMO diagramy. Jsou odvozeny metamodely diagramů a následě celkový metamodel DEMO a odpovídající UML profily.