Now showing items 1-5 of 5

  • Analýza datových toků jazyka SAS code 

   Author: Miroslav Špak; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Toušek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Práce se zabývá analýzou datových toků v jazyce SAS a možnostmi jejich reprezentace. Nejprve zkoumá způsob analýzy zdrojových kódů, jejich reprezentaci a následnou vizualizaci datových toků pomocí cílového systému Manta. ...
  • Analýza datových toků v Google BigQuery skriptech 

   Author: Kyrylo Bulat; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Toušek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Tato práce je zaměřena na analýzu datových toků v Google BigQuery skriptech a jejich reprezentaci. Nejprve popisuje přístupy, které se používají pro data lineage, analýzu zdrojového kódu a vizualizaci toku dat v systému ...
  • Analýza datových toků v nástroji SAP Business Objects 

   Author: Jan Potočiar; Supervisor: Svitáková Lucie; Opponent: Košvanec Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Cílem této práce bylo zanalyzovat datové toky v reportovacím nástroji SAP BusinessObjects a na základě této analýzy navrhnout a implementovat modul, který provede jejich integraci do nástroje Manta. V rámci práce byla také ...
  • Analýza datových toků ve skriptech v SAP Hana dialektu SQL 

   Author: Ondřej Hlaváč; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Toušek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Tato práce se zabývá analýzou datových toků specifikovaných v příkazech SQL dialektu využívaným databází SAP Hana. Nejdříve popisuje, co data lineage je, a různé postupy jejího získání. Dále popisuje jednotlivé SQL příkazy ...
  • Extrakce metadat, parsování a detekce datových toků pro sql dialekt Snowflake 

   Author: Marek Tornóci; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Toušek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Práca sa zaoberá analýzou dátových tokov SQL dialektu Snowflake a možnosťami ich reprezentácie. Práca najprv skúma spôsob akým je potrebné analyzovať zdrojové SQL skripty, ich reprezentáciu a vizualizáciu dátových tokov ...