Now showing items 1-2 of 2

  • Frontend skladového systému 

   Author: Oldřich Malec; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Žikovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Práce se zaměřuje na kompletní proces analýzy, návrhu, vývoje a testování frontendu webové aplikace - skladového systému, s důrazem na praktické použití. Nový systém staví na požadavcích již existující aplikace a klade si ...
  • Návrh a implementace backend pro projekt Česká elektronická knihovna 

   Author: Tomáš Chvosta; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Halaška Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Diplomová práce se zabývá vytvořením backendu webové aplikace pro Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Tato aplikace umožňuje snadno prohlížet a spravovat digitalizované sbírky básní. Nejprve je provedena ...