Now showing items 1-1 of 1

  • Datový sklad ČVUT - řízení přístupu k datům 

   Author: Černý Cyril; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Holý Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Práce se zabývá řízením přístupu k REST API poskytující data z datového skladu. Je diskutována podoba nové technické role a řízení přístupu na jejím základě. Výsledkem práce je funkční autorizační vrstva pro existující aplikaci.