Now showing items 1-1 of 1

  • Spracovanie a vizualizácia chemických meraní v dátovom repozitári 

   Author: Koštenský Lukáš; Supervisor: Antoš David; Opponent: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Cieľom diplomovej práce je analýza potrieb, návrh a implementácia modulov repozitára CESNET z.s.p.o.. Zameriava sa pritom na dáta Ústavu organickej chémie VŠCHT Praha. Ako jadro repozitára je použitá Fedora, ktorá sa stará ...