Now showing items 1-1 of 1

  • Vektorový grafický editor s podporou geometrických pravidel ve Pharo/Bloc 

   Author: Vojtěch Balík; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Při tvorbě strukturovaných kreseb jako jsou diagramy, jsou mezi objekty často zamýšlené geometrické vztahy, nebo-li omezující podmínky, které by měly platit. V této práci nejdříve shrnuji existující metody řešení omezujících ...