Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a implementace stromových datových struktur pro C++ 

   Author: Vojáček Vladimír; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na návrh a implementaci stromových struktur v programovacím jazyce C++. Struktury jsem navrhl s ohledem na analýzu referenčních algoritmů Aho Corasick a Position heap. Na základě ...