Now showing items 1-1 of 1

    • Kompresní metoda Zstandard 

      Author: Vladyka Ondřej; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Polách Radomír
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
      V práci se zaměřuji na nový algoritmus pro bezeztrátovou kompresi dat zvaný Zstandard. Teoretická část se zabývá úvodem do kompresních algoritmů a analýzou algoritmu Zstandard. V praktické části je algoritmus implementován ...