Now showing items 1-12 of 12

  • Diskretizace prostředí pro herně-teoretické modely ochrany cílů v prostoru 

   Author: Košař Jan; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Valla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Diskrétní simulace automobilové dopravy se spojitým časem 

   Author: Patrik Schweika; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Valla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   V práci se zabýváme návrhem a realizací simulátoru automobilové dopravy s diskrétním prostorem a spojitým časem, jehož hlavní využití předpokládáme pro porovnání algoritmů na plánování tras. V simulátoru implementujeme dva ...
  • Eternal domination na speciálních třídách grafů 

   Author: Křišťan Jan Matyáš; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   V této práci studujeme problém věčné dominace grafu, který je známý pod názvem m-eternal domination problem. Je zadán graf G a na vrcholy G umístíme ochránce. Následně jsou na vrcholy postupně vedeny útoky. Po každém útoku ...
  • Experimentální srovnání worst-case optimálních hald 

   Author: Adam Volek; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Blažej Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   V rámci této bakalářské práce je vytvořena implementace Brodalovy haldy, prioritní fronty, která je i v nejhorším případě asymptoticky optimální. Spolu s ní je vytvořen jednoduchý test měřící efektivitu haldy, ten je ...
  • Ověření vlastností grafu 

   Author: Ondrej Tomáš; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Valla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Perzistentní datové struktury a jejich aplikace 

   Author: Malík Josef; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Suchý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Přesné algoritmy pro geodetické číslo a metrickou dimenzi grafu 

   Author: Jílek Marek; Supervisor: Suchý Ondřej; Opponent: Valla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením parametrizovaného algoritmu hledajícího geodetické číslo na grafech s nízkým vrcholovým pokrytím. Geodetické číslo je velikost minimální množiny takové, že na nejkratších cestách ...
  • Rozvrhovací algoritmy a jejich aplikace 

   Author: Stránský Jiří; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Suchý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Vehicle routing problem s časovými okny a metody jeho řešení 

   Author: Macho Martin; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Šlapák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-05)
   Tato práce studuje Vehicle Routing Problem (VRP) a jeho varianty. Pro verzi s časovými okénky implementujeme varianty použivaných algoritmů a navhrneme a implementujeme modifikaci genetického algoritmu pro řešeni problémů ...
  • Vehicle routing problem, jeho varianty a metody řešení 

   Author: Polívka Michal; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Konfršt Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce studuje Vehicle Routing Problem (VRP) a jeho varianty. Pro kapacitní verzi problému (CVRP) implementujeme varianty používaných algoritmů a jako naše řešení navrhneme a implementujeme modifikaci dvou local search ...
  • Vícevláknová implementace "Four Russians" algoritmu pro výpočet editační vzdálenosti 

   Author: Martin Rejmon; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Valla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Editační vzdálenost lze vypočítat s obecně známým algoritmem využívajícím dynamické programování v čase O(n^2), kde n je délka vstupních řetězců. Algoritmus Čtyř Rusů zlepšuje tuto složitost s pomocí vyhledávací tabulky o ...
  • Vyhledávání řetězcových vzorků s použitím záměn 

   Author: Blažej Václav; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Suchý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Vyhledávání řetězcových vzorků s použitím záměn je problém hledání všech výskytů vzorků v textu, přičemž je ve vzorku dovoleno zaměňovat sousední symboly. Cílem je navrhnout rychlý vyhledávací algoritmus, který využije ...