Now showing items 1-3 of 3

  • Neuronové sítě jako detektory anomálií 

   Author: Rymeš Karel; Supervisor: Borovička Tomáš; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
   Tato práce teoreticky popisuje neuronové sítě a přináší obecné shrnutí přístupů používaných k detekci anomálií. Největší důraz je kladen na popsání aktuálního stavu technik detekce anomálií založených na umělých neuronových ...
  • Simulace kvantové částice ve zkrouceném 2D vlnovodu 

   Author: Waller Jakub; Supervisor: Kalvoda Tomáš; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vizualizace směrových vektorů drah energetických částic kosmického záření 

   Author: Staš Patrik; Supervisor: Granja Carlos Humberto; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
   Cieľom práce je vytvoriť grafické vizualizácie informácií o smere trajektórie a množstve energetických častíc prenikajúcich do elektromagnetického poľa Zeme. Tieto dáta su zbierané zo zemskej orbity na ESA satelite Proba-V. ...