Now showing items 1-2 of 2

  • Víceúrovňové, paralelní algoritmy pro interpolaci tvarů na moderních architekturách 

   Author: Hrabec Šimon; Supervisor: Sanan Patrick; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce zkoumá téma interpolace tvarů. Zahrnuje úvod do souvisejících témat - numerických metod, paralelních výpočtů & CUDA. Práce obsahuje implementaci jednoho z algoritmů pro interpolaci tvarů s víceúrovňovým rozšířením ...
  • Víceúrovňové, paralelní algoritmy pro interpolaci tvarů na moderních architekturách 

   Author: Hrabec Šimon; Supervisor: Sanan Patrick; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-19)
   Interpolace tvarů se zabývá problémem, v němž se hledá sekvence tvarů, které aproximují v čase pravděpodobný pohyb objektu. Jadna z nedávných metod je v práci analyzována, popsána a implementována v jazyce Matlab a s ...