Now showing items 1-1 of 1

  • Automatová knihovna - isomorfismus planárních grafů 

   Author: Rosca David; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Předmětem této práce je problém isomorfismu planárních grafů. Práce v první části popisuje implementaci základních grafových struktur a algoritmů. Dále je popsána implementace algoritmu Hopcroft-Wong pro řešení problému ...